Συντονιστές Μαθημάτων

Μάθημα Συντονιστής
1ο Εξάμηνο
Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας Ζ. Λυγερού
Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής Ε. Παπαδάκη-Πέτρου, Σ. Τοπούζης
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Χ. Μακρής
Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων Ι Γ. Καλόσακας, Σ. Νικολετσέας
Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων Γ. Ανδρουλάκης
Κύκλος Σεμιναρίων I Σ. Ταραβήρας
2ο Εξάμηνο 
Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές Χ. Μακρής
Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων ΙI Ε. Γαλλόπουλος, Σ. Νικολετσέας
Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων Σ. Μαυρουδή
Κύκλος Σεμιναρίων II Σ. Ταραβήρας
Βιοπήροφορική Ι Γ. Ζαρκάδης, Ζ. Λυγερού
Γονίδια και γονιδιώματα Ζ. Λυγερού
Ιατρική Πληροφορική Ι Χ. Καλογεροπούλου , Π. Ζαμπάκης
Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής Α. Σπυριδωνίδης, Χ. Καλογεροπούλου
3ο Εξάμηνο
Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας Β. Μεγαλοοικονόμου
Συνοδές δεξιότητες Σ. Τοπούζης
Βιοπληροφορική ΙΙ Σ. Μαυρουδή, Μ. Κλάππα
Ιατρική Πληροφορική ΙΙ Δ. Λυμπερόπουλος