Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής
email: stratis@ceid.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 911
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα