Συνοδές Δεξιότητες

Κωδικός: LSI303
Είδος: Υποχρεωτικό (3ου εξαμήνου)
ECTS: 2

 

ΣυντονιστέςΣ. Τοπούζης

Διδάσκοντες: Σ. Τοπούζης, Ι. Σταματίου

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1η εβδομάδα        Προστασία βιοϊατρικών δεδομένων – Ασφάλεια

Πληροφοριακών Συστημάτων

2η εβδομάδα        Προστασία βιοϊατρικών δεδομένων – Ασφάλεια

Πληροφοριακών Συστημάτων

3η εβδομάδα        Δεοντολογία έρευνας

4η εβδομάδα        Εύρεση εργασίας – Βιογραφικό-Συνέντευξη

5η εβδομάδα        Εύρεση εργασίας – Βιογραφικό-Συνέντευξη

6η εβδομάδα        Team work