Γεώργιος Καλόσακας

Ιδιότητα: Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα: Επιστήμης Υλικών
email: georgek@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996310
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα