Χρήστος Μακρής

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
email: makri@ceid.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 968
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα