Ιατρική Πληροφορική Ι

Κωδικός: LSI207
Είδος: Κατεύθυνσης (2ου εξαμήνου)
ECTS: 8

Συντονιστές: Χ. Καλογεροπούλου , Π. Ζαμπάκης

Διδάσκοντες: Χ. Καλογεροπούλου , Π. Ζαμπάκης, Δ. Καρναμπατίδης, Κ. Κατσάνος, Ν. Παπαθανασίους, Π. Τσίγκανος, Κ. Κουτσογιάννης

Εξωτερικοί προσκεκλημένοι (παράδειγμα: Α. Μασσούρας/Saphetor, D. Jackson/Molecular Health, Φ. Χριστοδούλου/Miroculus, Oracle)

Βασικοί όροι/έννοιες (που θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ολοι οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος):

Αξονικός τομογράφος, PET, MRI, SPECT/CT, pixel, voxel…  λήψη ιατρικής απόφασης, βιοσήματα

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

1η εβδομάδα        Ιατρική απεικόνιση (αξονικός τομογράφος,

σπινθηρογράφημα, SPECT, MRI, PET ,

επεμβατική ακτινολογία (αρχές μεθόδων,

τι ερωτήματα απαντούν, τι τύπου δεδομένα

δίνουν, ανάλυση) (Ζαμπάκης, Καλογεροπούλου,

Αποστολόπουλος, επεμβατικοί)

 

2η εβδομάδα        Ιατρική απεικόνιση (αξονικός τομογράφος,

σπινθηρογράφημα, SPEC/CT, MRI, PET ,

επεμβατική ακτινολογία – αρχές μεθόδων,

τι ερωτήματα απαντούν, τι τύπου δεδομένα

δίνουν, ανάλυση)

 

3η εβδομάδα        Ιατρική απεικόνιση (αξονικός τομογράφος,

σπινθηρογράφημα, SPEC/CT, MRI, PET ,

επεμβατική ακτινολογία (αρχές μεθόδων,

τι ερωτήματα απαντούν, τι τύπου δεδομένα

δίνουν, ανάλυση)

 

4η εβδομάδα        Ανάλυση Ιατρικής εικόνας

 

5η εβδομάδα        Ανάλυση Ιατρικής εικόνας

 

6η εβδομάδα        Ανάλυση Βιοσημάτων

 

7η εβδομάδα        NGS data analysis  ή Φαρμακογονιδιωματική

 

8η εβδομάδα        Ευφυή συστήματα λήψης Ιατρικής

απόφασης – Μεγαλοοικονόμου

 

9η εβδομάδα        Εργασίες Φοιτητών

 

10η εβδομάδα      Εργασίες Φοιτητών

 

11η εβδομάδα      Παραδείγματα Ιατρικής Πληροφορικής

(Miroculus, Saphetor, Molecular Health, oracle)

 

12η εβδομάδα      Παραδείγματα Ιατρικής Πληροφορικής

(Miroculus, Saphetor, Molecular Health, oracle)