Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές

Κωδικός: LSI201
Είδος: Υποχρεωτικό (2ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Συντονιστές: I. Χατζηλυγερούδης, Χ. Μακρής

Μορφή διδασκαλίας: παραδόσεις/φροντιστήρια/εργαστήρια/παρουσιάσεις φοιτητών

Παραδόσεις/εργαστήριο 3 ώρες/εβδομάδα