Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Κωδικός: LSI103
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
ECTS: 6

 

Eclass:  https://eclass.upatras.gr/courses/MED941/

ΣυντονιστήςΧ. Μακρής

ΔιδάσκοντεςΧ. Μακρής, Ανδρέας Καναβός, Κ. Χατζηλυγερούδης

Περιεχόμενο: Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι στην πληροφορική επιστημών ζωής, εισαγωγή σε UNIX, εισαγωγή στον διαδικαστικό προγραμματσμό: γλώσσα C, εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμο: γλώσσα Python

Μορφή διδασκαλίας: Παραδόσεις (2 ώρες/εβδομάδα), εργαστήριο (1 ώρα/εβδομάδα)

Τρόπος εξέτασης:

–       για φοιτητές με υποχρεωτική παρακολούθηση:ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου , τελικές εξετάσεις

–       για φοιτητές με ακαδημαϊκή παρακολούθηση (απόφοιτοι τμημάτων πληροφορικής): 70% εργασία σε προγραμματισμό στην πληροφορική επιστημών ζωής, παραδείγματα:

30% ασκήσεις σε Python

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1η εβδομάδα   Τύποι δεδομένων στην Πληροφορική Επιστημών

Ζωής – Εισαγωγή σε UNIX

2η εβδομάδα   Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και δομές δεδομένων

στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής  (ΑΚ)

3η εβδομάδα   Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και δομές δεδομένων

στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής  (ΑΚ)

4η εβδομάδα   Εισαγωγή στους Αλγορίθμους και δομές δεδομένων

στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής  (ΑΚ)

5η εβδομάδα   Εισαγωγή στον διαδικαστικό προγραμματισμό:

γλώσσα C  (ΧΜ)

6η εβδομάδα   Εισαγωγή στον διαδικαστικό προγραμματισμό:

γλώσσα C (ΧΜ)

7η εβδομάδα   Εισαγωγή στον διαδικαστικό προγραμματισμό:

γλώσσα C (ΧΜ)

8η εβδομάδα   Εισαγωγή στον διαδικαστικό προγραμματισμό:

γλώσσα C (ΧΜ)

9η εβδομάδα   Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό:

γλώσσα Python (ΚΣ)

10η εβδομάδα Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό:

γλώσσα Python (ΚΣ)

11η εβδομάδα Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό:

γλώσσα Python (ΚΣ)

12η εβδομάδα Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό:

γλώσσα Python (ΚΣ)