Επικοινωνία

Βάλλη Ράπτη

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής – Γραμματεία
26 504, Ρίο, Πάτρα

τηλ: +30 2610 969114
fax:  +30 2610 996103
e-mail: rapti@med.upatras.gr ,  valrapti@upatras.gr