Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός: LSI203
Είδος: Υποχρεωτικό (2ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/MED957/

Συντονιστής: Σ. Μαυρουδή

Διδάσκοντες: Σ. Μαυρουδή, Κ. Θεοφιλάτος, Χ. Αλεξάκος, Α. Δερμιτζάκης, Γ. Σακελλαρόπουλος
– Επικουρικό Έργο: Α. Κορφιάτη

Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις Βϊοιατρικές Βάσεις Δεδομένων, Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, Πρακτική άσκηση στη δημιουργία και χρήση βάσης δεδομένων σε MySQL, Πρότυπα αναπαράστασης ιατρικής πληροφορίας σε Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων, Πρακτική άσκηση στην προγραμματιστική ανάκτηση πληροφορίας και διασύνδεση με ΒΔ σε γλώσσα Python, Βάσεις Δεδομένων Ιατρικής και Βιολογικής Πληροφορίας στην έρευνα, Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων για την Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Βιοϊατρικών Δεδομένων.

Βασικοί όροι/έννοιες (που θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ολοι οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος):

Βάσεις Δεδομένων, Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους (πίνακες, συσχετίσεις, ερωτήματα), Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων, Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων, Πρότυπα αναπαράστασης ιατρικής πληροφορίας, Προγραμματιστικές Διεπαφές (API) Ανάκτησης Πληροφορίας από Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων, Πρότυπα Σήμανσης Δεδομένων, Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου.

Προαπαιτούμενη γνώση: LSI103 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μορφή διδασκαλίας: Παραδόσεις, φροντιστήρια με hands-on ασκήσεις

Τρόπος εξέτασης:

–       Πρότζεκτ με προφορική εξέταση

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1η εβδομάδα   Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων

2η εβδομάδα   Διάγραμμα Ο/Σ – Δημιουργία Σχεσιακής Βάσης

Δεδομένων

3η εβδομάδα   Ερωτήματα σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

4η εβδομάδα   Πρακτική άσκηση στη δημιουργία και χρήση βάσης

δεδομένων σε MySQL (1)

5η εβδομάδα   Πρακτική άσκηση στη δημιουργία και χρήση βάσης

δεδομένων σε MySQL (2)

6η εβδομάδα   Πρότυπα αναπαράστασης ιατρικής πληροφορίας σε

Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων

7η εβδομάδα   Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις

Δεδομένων

8η εβδομάδα   Πρακτική άσκηση στην προγραμματιστική ανάκτηση

πληροφορίας και διασύνδεση με ΒΔ σε γλώσσα

Python (1)

9η εβδομάδα   Πρακτική άσκηση στην προγραμματιστική ανάκτηση

πληροφορίας και διασύνδεση με ΒΔ σε γλώσσα

Python (2)

10η εβδομάδα Βάσεις Δεδομένων Ιατρικής και Βιολογικής

Πληροφορίας στην έρευνα

11η εβδομάδα Ολοκλήρωση δεδομένων σε Βάσεις Δεδομένων:

Εφαρμογή σε Βιοϊατρική Βάση Δεδομένων

12η εβδομάδα Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων για την

Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Βιοϊατρικών Δεδομένων