Κύκλος Σεμιναρίων I

Κωδικός: ΠΓ101
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  2
ECTS: 2
Συντονιστής: Σταύρος Ταραβήρας
Διδάσκοντες: Προσκεκλημένοι ομιλητές