Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Κωδικός: LSI105
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
ECTS: 6

 

Eclasshttps://eclass.upatras.gr/courses/BMA430/

ΣυντονιστήςΓ. Ανδρουλάκης

ΔιδάσκοντεςΓ. Ανδουλάκης , Δήμητρα Γεωργίου

Περιεχόμενο: Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχος υποθέσεων, Ανάλυση Διακύμανσης, Απλή γραμμική παλινδρόμηση, Πολλαπλή παλινδρόμηση, Μη γραμμική παλινδρόμηση, Ιεραρχική παλινδρόμηση, Ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA), Ανάλυση παραγόντων (FA), Θεωρία απόκρισης ερωτημάτων (Item Response Theory), Στατιστική υποδειγματοποίηση

Σε πραγματικά βιοϊατρικά δεδομένα με το στατιστικό πακέτο R.

Προαπαιτούμενη γνώση: πιθανότητες, κατανομές και γραμμική άλγεβρα

Μορφή διδασκαλίας: παραδόσεις/φροντιστήρια/εργαστήρια (2 ώρες μάθημα + 1-2 ώρες φροντιστήριο/εργαστήριο)