Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής

Κωδικός: LSI208
Είδος: Κατεύθυνσης (2ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Συντονιστές: Α. Σπυριδωνίδης, Χ. Καλογεροπούλου

Διδάσκοντες: Α. Σπυριδωνίδης, Χ. Καλογεροπούλου, Ε. Παπαχρήστου, Π. Καλληδώνης, Ζ. Παναγή

Περιεχόμενο: Ιατρικός φάκελος, οργάνωση συστημάτων υγείας, λειτουργία νοσοκομείου, guidelines, επιλογή θεραπείας, εξατομικευμένη θεραπεία- precisionmedicine. παραδείγματα εφαρμογών πληροφορικής στην υγεία

Προαπαιτούμενη γνώση: ΠΕ101: φάρμακο-στόχος-παρενέργειες- κλινικές δοκιμές