Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων ΙΙ

Κωδικός: LSI202
Είδος: Υποχρεωτικό (2ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Συντονιστές: Ε. Γαλλόπουλος, Σ. Νικολετσέας 

Διδάσκοντες: Ε. Γαλλόπουλος, Σ. Νικολετσέας, Χρ. Ραπτόπουλος

Περιεχόμενο: Γραμμικός και μη γραμμικός προγραμματισμός, Bayesian probabilities, στοχαστικές ανελίξεις και εφαρμογές

Μορφή διδασκαλίας: παραδόσεις/φροντιστήρια/εργαστήρια  (2 ώρες μάθημα + 1-2 ώρες φροντιστήριο/εργαστήριο)