Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

Κωδικός: LSI101
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Eclass:  https://eclass.upatras.gr/courses/MED937/

Συντονιστές:  Ζωή Λυγερού

Διδάσκοντες: Ιωάννης Ζαρκάδης, Ζωή Λυγερού, Ειρήνη Μαργιωλάκη, Αναστάσιος Μίντζας, Νικόλαος Μοσχονάς, Σταύρος Ταραβήρας

Περιεχόμενο: Δομή κυττάρου, βιομόρια και ροή ενέργειας στα κύτταρα, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών, γενετικό υλικό και ροή γενετικής πληροφορίας – γονιδιακή ρύθμιση, κυτταρικά διαμερίσματα, κυτταρική επικοινωνία, κυτταρικός πολλαπλασιαμός, αναγέννηση ιστών

Βασικοί όροι/έννοιες (που θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ολοι οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος): προκαρυωτικό/ευκαρυωτικό κύτταρο και βασικές υποκυτταρικές δομές (κυτταρική μεμβράνη,πυρήνας, μιτοχόνδριο, ριβόσωμα κλπ), πεπτίδιο, αμινοξύ, πλευρική αλυσίδα, 1ταγής, 2ταγής, 3ταγής δομή, ATP, αλλοστερική ρύθμιση, φωσφορυλίωση/μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις, DNA, pre-mRNA, mRNA, tRNA, rRNA, νουκλεοτίδιο – βάση, bp, γονίδιο, χρωματίνη, χρωμόσωμα/χρωματίδα, ομόλογο χρωμόσωμα, κεντρομερές, τελομερές, νουκλεόσωμα, ιστόνες, ρυθμιστικές αλληλουχίες (υποκινητής/ενισχυτής), επιγενετική ρύθμιση, εσόνιο/εξόνιο, ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης, κωδικόνιο, γενετικός κώδικας, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, μεταγωγή σήματος, υποδοχέας/προσδέτης, κινάση, μίτωση, μείωση, βλαστοκύτταρα, κυτταρική διαφοροποίηση

Μορφή διδασκαλίας: reading course , 2.5 ώρες μάθημα/εβδομάδα

Βασικό σύγγραμμα (δανείζεται στους φοιτητές για τη μελέτη τους): Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας/Alberts et al

Τρόπος εξέτασης:

–       για φοιτητές με υποχρεωτική παρακολούθηση:τεστ μετά το πέρας κάθε ενότητας (50%), τελικές εξετάσεις (50%)

–       για φοιτητές με ακαδημαϊκή παρακολούθηση (απόφοιτοι τμημάτων επιστημών ζωής): παρουσίαση εργασίας σε σύγχρονα θέματα μοριακής/κυτταρικής βιολογίας, παραδείγματα: gene editing-CRISP/R, nanotubes-exosomes και κυτταρική επικοινωνία, iPS cells -κυτταρικός επαναπρογραμματισμός και αναγεννητική ιατρική, small non-coding RNAs και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1η εβδομάδα Εισαγωγή: Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου

2η εβδομάδα Δομή κυττάρου, διαμερισματοποίηση

3η εβδομάδα Βιομόρια, ενέργεια, αρχές μεταβολισμού

4η εβδομάδα Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών

5η εβδομάδα DNA και δομή χρωμοσωμάτων

6η εβδομάδα Αντιγραφή DNA – διατήρηση της γενετικής

πληροφορίας

7η εβδομάδα Ροή της γενετικής πληροφορίας: μεταγραφή,

μετάφραση

8η εβδομάδα Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

9η εβδομάδα Κυτταρική επικοινωνία

10η εβδομάδα Κυτταρικός πολλαπλασιασμός – κυτταρικός θάνατος

11η εβδομάδα Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά

12η εβδομάδα Τα κύτταρα συγκροτούνται σε ιστούς

13η εβδομάδα Παρουσίαση εργασιών