Ζωή Λυγερού

Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιατρικής
email: z_lygerou@yahoo.com, lygerou@med.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 997 610
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα