Ζωή Λυγερού

Ιδιότητα: Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιατρικής
email: z_lygerou[AT]yahoo.com, lygerou[AT]med.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 997 610
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα