Ιατρική Πληροφορική ΙΙ

Κωδικός: LSI305
Είδος: Κατεύθυνσης (3ου εξαμήνου)
ECTS: 4

 

ΣυντονιστέςΔ. Λυμπερόπουλος

Διδάσκοντες: Δ. Λυμπερόπουλος, Θ. Παναγιωτακόπουλος

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1η εβδομάδα        Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα

2η εβδομάδα        Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα

3η εβδομάδα        Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα

4η εβδομάδα        Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

5η εβδομάδα        Τηλεματική Υγείας

6η εβδομάδα        Τηλεματική Υγείας

7η εβδομάδα        Τηλεματική Υγείας

8η εβδομάδα        Τηλεματική Υγείας