Γεώργιος Ανδρουλάκης

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
email: gandroul@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 997 790
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα