Κύκλος Σεμιναρίων II

Κωδικός: ΠΓ201
Είδος: Υποχρεωτικό (2ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  2
ECTS: 2
Συντονιστής: Σταύρος Ταραβήρας
Διδάσκοντες: