Απόφοιτοι

Όνομα Δημήτρης Κλεφτογιάννης
Θέση PhD student, Computer, Electrical and Mathematical Sciences and Engineering Division (CEMSE) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)
Επικοινωνία email: dimitrios.kleftogiannis@kaust.edu.sa
Personal homepage
Όνομα Απόλλων Ζυγομαλλάς
Θέση Χειρουργός, MSc, Υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΕΖ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Χειρουργός στη Γενική Κλινική Πατρών “Ολύμπιον” , Επιστ. Συνεργάτης Metropolitan Hospital και Doctor’s Hospital
Επικοινωνία   azygomalas@upatras.grΠροσωπική σελίδα
Όνομα Αθανάσιος Μπαλλής
Θέση e-trikala ΑΕ, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων
Επικοινωνία   mpallis@ceid.upatras.grwww.e-trikala.gr
Όνομα Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
Θέση Πωλητής στην εταιρεία Biohellenika
Επικοινωνία   drptj83@gmail.com
Όνομα Ιωάννα Μάρκου
Θέση Product specialist στην Genesis pharma AE
Επικοινωνία   giannamarkou@gmail.com
Όνομα Μαρία Τσιμάρα
Θέση Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια, ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό Ιατρείο
Επικοινωνία   tsimalykes@yahoo.gr
Όνομα   Νικόλαος Νικηφόρος Γιακουμάκης
Θέση   Research Officer,Advanced Digital Microscopy (ADM), IRB Barcelona
Επικοινωνία  

, Personal Homepage

   
Όνομα   Μαρία Άννα Ραψομανίκη, PhD
Θέση Research Staff Member at IBM Research, Zurich
Επικοινωνία   aap@zurich.ibm.comPersonal Homepage
Όνομα   Γιάννης Λέγουρας, PhD
Θέση EU Liaison Officer, Max Delbrueck Center for Molecular Medicine (MDC), Berlin, Germany
Επικοινωνία ioannis.legouras@mdc-berlin.de
Όνομα Σπύρος Βερναρδής, PhD
Θέση Postdoctoral Project Research Scientist at The Francis Crick Institute
Επικοινωνία Personal Homepage