Επαγγελματική Αποκατάσταση

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Πληροφορικής Επιστημών Ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

 

ProtAtOnce

Oracle

Miroculus

Molecular Health

Saphetor

Insybio