Πρόγραμμα Εξετάσεων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξεταστικής για το B’ Εξάμηνο του 2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΖ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Επισυνάπτονται τα προγράμματα εξεταστικής Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2023.