Πρόγραμμα Εξετάσεων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της επαναληπτικής εξέτασης του Σεπτεμβρίου του 2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΖ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επισυνάπτονται τα προγράμματα εξεταστικής Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2023.