Γονίδια και γονιδιώματα

Κωδικός: LSI206
Είδος: Επιλογής (2ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Συντονιστές: Ζ. Λυγερού

Διδάσκοντες: Ζ. Λυγερού, Κ. Σταθόπουλος, Μ. Κλάππα, Μ. Αρμπή

Περιεχόμενο: Οργάνωση και λειτουργία του ανθρώπινου γονιδιώματος, μεταλλάξεις και εξέλιξη, γενετικοί πολυμορφισμοί/παραλλαγές και ποικιλομορφία, QTLs, ανθρώπινη εξέλιξη/σύγκριση γονιδιωμάτων, συσχέτιση γενετικών παραλλαγών με ασθένειες/χαρακτηριστικά/θεραπεία, microbiome
Σύγχρονες μέθοδοι μελέτης βιολογικών συστημάτων (αρχές μεθόδων, τύποι δεδομένων που παρέχουν και τα ερωτήματα που απαντούν): γονιδιωματική ανάλυση, GWAS, Next Generation Sequencing, proteomics, βιολογία συστημάτων/μοντελοποίηση, metagenomics
Βασικοί όροι/έννοιες (που θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ολοι οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος):
Γονιδίωμα, Μοναδιαίες και επαναλλαμβανόμενες αλληλουχίες, μεταθετά στοιχεία, μεταλλάξεις και εξέλιξη, γενετικοί πολυμορφισμοί, Single nucleotide variants/SNPs, copy number variants/CNVs, GWAS, απλότυπος, ομόλογα/ορθόλογα/παράλογα, synteny, EST, NGS, RNASeq, exome sequencing, (+ αναφορά σε microarray analysis, για λίγο ακόμη…), proteomics/mass spec, pharmacogenomics, metagenomics, microbiome
Προαπαιτούμενη γνώση: LSI101: δομή DNA, RNA, πρωτεϊνών, γονίδιο, ροή της γενετικής πληροφορίας, ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, μείωση και ανασυνδυασμός. ΠΕ101: φάρμακο-στόχος-παρενέργειες
Μορφή διδασκαλίας: παραδόσεις /παρουσιάσεις φοιτητών
Τρόπος εξέτασης: Παρουσιάσεις φοιτητών