Πρόγραμμα Σπουδών (παλαιό)

1o Εξάμηνο ECTS
1 Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας   6
2 Δομή και λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος   6
3 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι   3
4 Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων   4
5 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό   4
6 Εισαγωγικά Μαθηματικά
  3
7 Κύκλος Σεμιναρίων I   2
8 Συνοδές δεξιότητες I   2
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

2ο Εξάμηνο ECTS
1 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες   5
2 Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων   5
3 Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις    4
4 Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία   4
5 Κύκλος Σεμιναρίων II   2
 
+ Επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω:
6.1 Γονίδια και γονιδιώματα – Σύγχρονες μέθοδοι μελέτης βιολογικών συστημάτων   5
6.2 Νευροεπιστήμες   5
6.3 Αρχές Ιατρικής πρακτικής και Μεθοδολογίας   5
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

3ο Εξάμηνο ECTS
1 Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές   5
2 Βασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Δεδομένων   5
3 Βιβλιογραφική επεξεργασία Διπλωματικής Εργασίας   4
 
+ Επιλογή μιας απο τις 3 Κατευθύνσεις:
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
4.1 Βιοπληροφορική Ι   8
5.1 Βιοπληροφορική ΙΙ   8
ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
4.2 Νευροπληροφορική Ι   8
5.2 Νευροπληροφορική ΙΙ   8
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
4.3 Ιατρική Πληροφορική Ι   8
5.3 Ιατρική Πληροφορική ΙΙ   8
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

4ο Εξάμηνο ECTS
1 Διπλωματική Εργασία   28
2 Συνοδές δεξιότητες II   2
ΣΥΝΟΛΟ   30