Πρόγραμμα Εξετάσεων

Επισυνάπτεται το φετινό πρόγραμμα εξεταστικής για το Ά Εξάμηνο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΖ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2022_23

Επισυνάπτονται τα προγράμματα εξεταστικής Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022.