Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

Κωδικός: ΠΠ202
Είδος: Υποχρεωτικό (2ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  2
ECTS: 4
Συντονιστής: Σωτήρης Νικολετσέας
Διδάσκοντες: Σωτήρης Νικολετσέας, Χριστόφορος Ραπτόπουλος

 

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών στοχαστικών μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή φαινομένων όπως η διάδοση μιας ασθένειας, το αποτέλεσμα μιας μετάλλαξης σε ένα πληθυσμό κτλ. Αρχικά, θα γίνει μια εισαγωγή στα εργαλεία που χρειάζονται για τον ορισμό και την ανάλυση στοχαστικών διεργασιών (βασικές έννοιες γραμμικής άλγεβρας, διακριτών μαθηματικών και πιθανοθεωρίας) και στη συνέχεια θα γίνει εκτεταμένη παρουσίαση της διεργασίας Poisson και των αλυσίδων Markov. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση έρευνας αιχμής που χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά.