Συνοδές δεξιότητες II

Κωδικός: ΠΓ401
Είδος: Υποχρεωτικό (4ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας: 
ECTS: 2
Συντονιστής: Σταύρος Τοπούζης
Διδάσκοντες: Σταύρος Τοπούζης