Εισαγωγικά Μαθηματικά

Κωδικός: ΠΠ104
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  
ECTS: 3
Συντονιστής: Γεώργιος Καλόσακας
Διδάσκοντες: Γεώργιος Καλόσακας