Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Κωδικός: ΠΠ101
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  3
ECTS: 3
Συντονιστής: Αθανάσιος Τσακαλίδης
Διδάσκοντες: Αθανάσιος Τσακαλίδης