Αρχές Ιατρικής πρακτικής και Μεθοδολογίας

Κωδικός: ΠΖ204
Είδος: Επιλογής (2ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας:  2
ECTS: 5
Συντονιστής: Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
Διδάσκοντες: Αλέξανδρος ΣπυριδωνίδηςΔημήτρης Καρναμπατίδης,  Άγγελος ΚούτραςΕυάγγελος ΠαπαχρήστουΠέτρος Ζαμπάκης, Κυριάκος Καρκούλιας, Π. Καλληδωνης