Βασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Δεδομένων

Κωδικός: ΠΠ302
Είδος: Υποχρεωτικό (3ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας: 
ECTS: 5
Συντονιστής: Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου
Διδάσκοντες: Βασίλειος ΜεγαλοοικονόμουΧρήστος Μακρής, Γεώργιος Δρακόπουλος (επικουρικό έργο)