Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

1ο έτος

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

2ο έτος

Γ’ Εξάμηνο