Πρόγραμμα Σπουδών

Το παλαιό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται εδώ.

For the Curriculum of the MSc Program “Life Sciences Informatics” press here.

1o Εξάμηνο  
   
Κωδικός   Τίτλος Μαθήματος ECTS
1
LSI101 Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας   5
2 LSI102 Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής   5
3 LSI103 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό   6
4 LSI104 Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων Ι   6
5 LSI105 Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων   6
6 LSI106 Κύκλος Σεμιναρίων Ι   2
    ΣΥΝΟΛΟ   30
2ο Εξάμηνο
     
Κωδικός   Τίτλος Μαθήματος ECTS
1
LSI201 Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές    5
2 LSI202 Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων ΙΙ   5
3 LSI203 Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων   5
4 LSI204 Κύκλος Σεμιναρίων II   2
  Επιλογή Κατεύθυνσης:  
  Βιοπληροφορική
 
5.1 LSI205 Βιοπληροφορική Ι   8
6.1 LSI206 Γονίδια και Γονιδιώματα   5
Ιατρική Πληροφορική
5.2 LSI207 Ιατρική Πληροφορική Ι    8
6.2 LSI208 Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής   5
    ΣΥΝΟΛΟ   30

 

  3ο Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
1
LSI301 Διπλωματική Εργασία    20
2 LSI302 Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας     4
3 LSI303 Συνοδές Δεξιότητες     2
  Κατευθύνσεις:
 
  Βιοπληροφορική
4.1 LSI304 Βιοπληροφορική ΙΙ     4
Ιατρική Πληροφορική  
4.2 LSI305 Ιατρική Πληροφορική ΙΙ     4
 
    ΣΥΝΟΛΟ    30