Συνοδές δεξιότητες I

Κωδικός: ΠΓ102
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
Ώρες διδασκαλίας: 
ECTS: 2
Συντονιστής: Ζωή Λυγερού
Διδάσκοντες: Ζωή Λυγερού