Αρχές Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής

Κωδικός: LSI102
Είδος: Υποχρεωτικό (1ου εξαμήνου)
ECTS: 5

 

Συντονιστές: Ε. Πέτρου, Σ. Τοπούζης

Διδάσκοντες: Ε. Πέτρου, Σ. Τοπούζης, Ε. Φουστέρης, Ζ. Λυγερού, Αρ. Ψηλοπαναγιώτη, Στ. Περουκίδης

Περιεχόμενο: εισαγωγή στην οργάνωση ιστών-όργανων-συστημάτων, παραδείγματα παθοφυσιολογίας – μοριακή βάση ασθενειών (διαβήτης, καρκίνος), κατηγορίες φαρμάκων-φαρμευτικοί στόχοι, ειδικότητα-παρενέργειες, ανάπτυξη φαρμάκων-κλινικές δοκιμές, φαρμακοεπαγρύπνηση, Φαρμακογονιδιωματική

Προαπαιτούμενη γνώση: Δομή πρωτεϊνών, στοιχεία δομής κυττάρου, υποδοχέας-συνδέτης

Μορφή διδασκαλίας: παραδόσεις/φροντιστήρια/εργαστήρια/παρουσιάσεις φοιτητών;

Παραδόσεις 2.5 ώρες/εβδομάδα

Τρόπος εξέτασης: Πρόοδος, Παρουσιάσεις φοιτητών

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1η εβδομάδα     Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία του σώματος

του ανθρώπου

2η εβδομάδα     Κατηγορίες φαρμάκων/στόχοι

3η εβδομάδα     Οδοί χορήγησης, δοσολογία,

φαρμακογονιδιωματική

4η εβδομάδα     Τοξικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες,

φαρμακοεπαγρύπνηση

5η εβδομάδα     Αρχές προκλινικής έρευνας, ανακάλυψη νέων

στόχων και μορίων

6η εβδομάδα     Φάσεις κλινικής ανάπτυξης – έγκριση-γενόσημα

7η εβδομάδα     Πρόοδος

8η εβδομάδα     Παραδείγματα παθοφυσιολογίας 1α: Διαβήτης

ομοιόσταση γλυκόζης

9η εβδομάδα     Παραδείγματα παθοφυσιολογίας 1β: Διαβήτης

Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση

10η εβδομάδα   Παραδείγματα παθοφυσιολογίας 2α: Νεοπλασίες

11η εβδομάδα   Παραδείγματα παθοφυσιολογίας 2β: Γενετική του

καρκίνου

12η εβδομάδα   Παραδείγματα παθοφυσιολογίας 2γ: Καρκίνος

κλινική αντιμέτωπιση – στοχευμένες θεραπείες

13η εβδομάδα   Παρουσιάσεις φοιτητών