Διδάσκοντες

Τμήμα Ιατρικής
Πέτρος Ζαμπάκης Αναπλ. Καθηγητής  
Ιωάννης Ζαρκάδης Καθηγητής  
Χριστίνα Καλογεροπούλου Καθηγήτρια
Δημήτρης Καρναμπατίδης Καθηγητής
Κωνσταντίνος Κατσάνος Αναπλ. Καθηγήτής
Ζωή Λυγερού Καθηγήτρια  
Νικόλαος Μοσχονάς Ομότιμος Καθηγητής   
Ελένη Παπαδάκη-Πέτρου  Καθηγήτρια  
Νικόλαος Παπαθανασίου Επικ. Καθηγήτής
Ευάγγελος Παπαχρήστου Αναπλ. Καθηγητής  
Γεώργιος Σακελλαρόπουλος Καθηγητής  
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Καθηγητής  
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Καθηγητής  
Σταύρος Ταραβήρας Καθηγητής   
   
Τμήμα Βιολογίας    
Ειρήνη Μαργιωλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναστάσιος Μίντζας
Καθηγητής  
   
Τμήμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής
Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Καθηγητής  
Χρήστος Μακρής
Αναπλ. Καθηγητής  
Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου
Καθηγητής  
Σωτήρης Νικολετσέας
Καθηγητής  
   
Τμήμα Φαρμακευτικής    
Γεώργιος Σπυρούλιας
Καθηγητής  
Σταύρος Τοπούζης
Αναπλ. Καθηγητής  
Μανώλης Φουστέρης Αναπλ. Καθηγητής  
Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ
Γεώργιος Ανδρουλάκης
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων   
Γεώργιος Καλόσακας Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υλικών  
Ανδρέας Καναβός Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Ιονίου Παν/μίου
Μαρία Κλάππα Εντ. Ερευνήτρια, ΙΤΕ-ΕΙΧΕΜΥΘ  
Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης
Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
Δημήτριος Λυμπερόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών  
Σεφερίνα Μαυρουδή Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής Παν/μίου Πατρών
Ιωάννης Σταματίου Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Παν/μίου Πατρών