Γεώργιος Σακελλαρόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής
email: gsak@med.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969 113
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα