Επισυνάπτεται το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εδώ.