ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΜΣ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Πληροφορική Επιστημών Ζωής” για το ακαδ. έτος 2023-2024, καθώς επίσης και η αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2023, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στην κάτωθι διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών

Πανεπιστήμιο Πατρών

26504 Ρίο Αχαΐας

είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr,

είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

Η δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, για την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, θα είναι διαθέσιμη έως και 24.09.2023.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΠΜΣ ΠΕΖ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΠΕΖ 2023-2024

By |2023-06-16T15:02:38+02:0016 Ιουνίου, 2023|Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΖ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2022_23

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΖ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2022_23

By |2022-12-12T19:36:42+02:0012 Δεκεμβρίου, 2022|Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΜΣ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Πληροφορική Επιστημών Ζωής” για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2022, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στην κάτωθι διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών

Πανεπιστήμιο Πατρών

26504 Ρίο Αχαΐας

είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr,

είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

Η δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, για την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, θα είναι διαθέσιμη έως και 20.09.2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΠΜΣ ΠΕΖ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΠΕΖ

By |2022-09-04T15:06:23+02:0026 Ιουλίου, 2022|Ανακοινώσεις|
Go to Top