Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εδώ.