Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

1ο έτος

Α’ εξάμηνο

Β’ εξάμηνο

 

2ο έτος

Γ’ εξάμηνο