Επισυνάπτεται το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εδώ.