Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1 Παύλος Βασιλάκος Καθηγητής, Tμήμα Ιατρικής
 
ΜΕΛΗ
1 Βασίλειος Αναστασόπουλος Καθηγητής, Tμήμα Φυσικής
2 Αναστάσιος Μίντζας Καθηγητής, Tμήμα Βιολογίας
3 Αθανάσιος Τσακαλίδης Καθηγητής, Tμήμα ΜΗYΠ
4 Σταύρος Ταραβήρας Αν. Καθηγητής, Tμήμα Ιατρικής
5 Σταύρος Τοπούζης Επίκ. Καθηγητής, Tμήμα Φαρμακευτικής
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου Καθηγητής, Tμήμα ΜΗΥΠ
2 Γεώργιος Πατρινός Επίκ. Καθηγητής, Tμήμα Φαρμακευτικής