Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1 Ζωή Λυγερού Καθηγήτρια, Tμήμα Ιατρικής
 
ΜΕΛΗ
1 Χριστίνα Καλογεροπούλου Καθηγήτρια, Tμήμα Ιατρικής
2 Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου Καθηγητής, Tμήμα ΜΗΥΠ
3 Σταύρος Τοπούζης Αναπλ. Καθηγητής, Tμήμα Φαρμακευτικής
4 Ηλίας Καζάνης Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Ιωάννης Ζαρκάδης Καθηγητής, Tμήμα Ιατρικής
2 Σταύρος Ταραβήρας Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
3 Χρήστος Μακρής Καθηγητής, Tμήμα ΜΗΥΠ
4 Εμμανουήλ Φουστέρης Αναπλ. Καθηγητής, Tμήμα Φαρμακευτικής
5 Γαλάτεια Καλλέργη Επικ. Καθηγήτρια, Tμήμα Βιολογίας