Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
email: ckoutsog@teipat.gr
Τηλέφωνο: +30 2691 022 058
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα