Κωνσταντίνος Κατσάνος

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής
email: katsanos@med.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 993 987
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα