Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΔΠΜΣ ΠΕΖ) του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΔΠΜΣ ΠΕΖ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.