Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εδώ.