Επισυνάπτεται το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εδώ.