Γεώργιος Σακελλαρόπουλος

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής
email: gsak[ΑΤ]med.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969 113
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα